Rotary International

Het Rotary Embleem:

Het embleem bestaat uit een wiel met 6 spaken en 24 tanden. In het ontwerp benadrukken de spaken de kracht terwijl de tanden de leegheid van het design verwijderen en de macht symboliseren.

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden.

Er zijn 34.000 clubs met in totaal 1,2 miljoen leden. Aan het hoofd staat de President Rotary International. Deze wordt bijgestaan door de Board of Directors.

ROTARY IN NEDERLAND

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.

Aan het hoofd van elk district staat een gouverneur.Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het district. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.

INTERNATIONALE STATUTEN

Een Rotaryclub handelt binnen de statuten zoals die door Rotary International zijn ontworpen en vastgesteld. Deze handelswijze is het zogenaamde huishoudelijk reglement van een club.

Ontstaan van Rotary:

Op 23 februari 1905 kwamen Paul Harris, een jonge advocaat, en drie vrienden (een kleermaker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Hij maakte zich zorgen over de onverschilligheid in de samenleving en zocht betrokkenheid via deze bijeenkomsten. Het doel van deze eerste Rotaryclub: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. De nieuwe club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook andere zakenlieden toe. De naam Rotary werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen; de leden kwamen om de beurt (‘roterend’) samen op elkaars werkplaats.

VAN AMERIKA NAAR ZUID-AFRIKA

Het ging snel met Rotary. Niet alleen in Amerika, waar de ene na de andere Rotaryclub werd opgericht, maar ook daarbuiten met Canada als het eerste buitenland dat een Rotaryclub oprichtte.

Na tien jaar was Rotary zo groot geworden (200 clubs en meer dan 20.000 leden) dat een verdeling in districten zich opdrong. Tijdens het tweede Rotarydecennium ontstonden bijna overal ter wereld Rotaryclubs: in Zuid-Amerika, Centraal-Amerika, Indië, Cuba, Europa, de Filipijnen, Australië, Nieuw-Zeeland en in Zuid-Afrika.

De naam ‘Rotary International’ werd in 1922 aangenomen.

Eerste Rotaryclub in Nederland

Anton Verkade (directeur van de gelijknamige fabriek in Zaandam), Jan van Tyen (directeur van de Kamer van Koophandel), George Brusse (eigenaar van een in- en exportbedrijf) en Bert Snijders (directeur van de gemeentelijke telefoondienst) kwamen met elkaar in contact en begonnen in juli 1921 met wekelijkse lunches in het Polmanshuis (nu deel van hotel Krasnapolsky), elke dinsdag om 12:15 uur. Het streefgetal van vijftien leden was al overschreden toen RC Amsterdam in november 1922 officieel werd geïnstalleerd. Op 29 januari 1923 werd de club toegelaten tot Rotary International en het charter werd verleend op 10 maart van dat jaar door Fred. Warren Teele, ‘special commissioner’ voor Rotary International in Europa.

DIENSTVERLENING VOOROP

De geest van dienstverlening groeide mee met de uitbreiding van Rotary. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam die hulpverlening andere vormen aan: in de VS onder de vorm van oorlogshulp en geldinzamelingen, elders onder de vorm van noodhulp. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen heel wat clubs, die zich als gevolg van de oorlog hadden moeten ontbinden, opnieuw tot leven. Rotaryclubs in Zwitserland en elders kwamen de vluchtelingen en de slachtoffers ter hulp.

Sinds 1989 kunnen ook vrouwen toetreden tot Rotaryclubs. De Wetgevende Vergadering van Rotary nam indertijd deze beslissing.

THE ROTARY FOUNDATION

De Rotary Foundation is de eigen goede doelen stichting van Rotary International. De financiën van de Foundation staan los van die van Rotary International. In Nederland is de Foundation een ANBI. De Foundation steunt onder strikte voorwaarden door Rotarians uit te voeren serviceprojecten. Het fonds werd gestart in 1917 en in 1928 kreeg de stichting de huidige naam The Rotary Foundation.

ROTARY in 2021

In de loop der jaren is er veel veranderd binnen Rotary, maar de basis van Rotary is hetzelfde gebleven: de toepassing van hoge ethische normen in je bedrijf en beroep. Dienstverlening staat voorop, ‘Service above Self’ is het motto van Rotary. Het betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Als Rotarian wil je dienstbaar zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar maken. Niet alleen door het opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis. Je krijgt er veel voor terug: verrijking van je kennis en kunde en verruiming van je netwerk. Het fellowship (‘kameraadschap’) is de brandstof van de Rotaryclub.